Caernarfon Camera Club - Click for the Home Page
Caernafon CC logo 40th
bi-logo-blue-large-jpg

40 Mlynedd 1976 - 2016 40 Years    
 CLWB CAMERA   CAERNARFON   CAMERA CLUB
Ariennir gan y Loteri Genedlaethol trwy’r Gronfa Loteri Fawr     -     Funded by the National Lottery through the Big Lottery Fund

Canlyniadau Cystadleuaeth Wedi ei Adael, ei Luchio neu Ddirywiad Trefol
Results of the Abandoned, Discarded or Urban Decay competition

Advanced Digital
1 Cwch Dulas - Iwan Williams  2 Gwarth Engedi/Engedi Disgrace - Sian Davies  3 Time Gone By - Paul Sivyer 
3 Y Grisiau Pren / Wooden Staircase - Sian Davies  HC Hen Blas - John Roberts  HC Nestling In The Hills - Ceri Williams 
HC Singing No More - Sian Davies C Almost Sunset - Dewi Parry  C Gorffwysfa - Dewi Parry  C Porth Wen Brickworks - Dafydd Griffiths
Intermediate Digital
1 Plas Dorothea - Aron Jones  2 Abandoned To The Heavens - Aron Jones  3 Des Res Penmon - Alwynne Jones
HC Where Did I Park My Metro - John Judge  C Llanfair Pwll Gwyngyll - Peter Basterfield  C Rhapsody In Blue - Brinley Williams
C Hole In My Bucket - David Phillips
General Digital
1 Old Citroen - Pauline Jones  2 Blacksmith Shop - Pauline Jones  3 Abandoned Village - Pauline Jones  C No More Ships - Bill Barry

Advanced Prints
1 Past Comfort - John Roberts  2 Ghost From The Past - Sian Davies  3 Llanberis Bomb Store Lift - Iwan Williams  HC Llanberis Bomb Store - Iwan Williams  HC Post Tea Time - John Roberts  C Red Chair - Sian Davies  C Shattered - John Roberts  C Suspended Rail - Mike Heller
Intermediate Prints
1 Botallack - Gwenyth Davies  2 Ghost Town - Bob Gartside  3 On Death Row - Bob Gartside  HC Gwarthus - Brinley Williams 
C Juliaca Scrap Market - Bob Gartside
General Prints
1 Slate Truck - Pauline Jones  2 Needing Work - Pauline Jones  3 The Old Barn - John Evans

1 Cwch Dulas Boat - Iwan Williams
2  Gwarth Engedi - Sian Davies
3 Y Grisiau Pren - Sian Davies
3 Time Gone By - Paul Sivyer
HC Nestling In The Hills - Ceri Williams
HC Hen Blas - John Roberts
HC Singing No More - Sian Davies
C Almost Sunset - Dewi Parry
C Dafydd Griffiths - Porth Wen Brickworks
C Gorffwysfa - Dewi Parry
1 Plas Dorothea Quarry - Aron Jones
2 Abandoned To The Heavens - Aron Jones
HC Where did I Last Park My Metro - John Judge
3 Des Res Penmon - Alwynne Jones
C Llanfair PG - Peter Basterfield
C Rhapshody In Blue - Brinley Williams
C A Hole In My Bucket
1 Old Citroen - Pauline Jones
2  Blacksmith Shop - Pauline Jones
C No More Ships - Bill Barry
3 Abandoned Village - Pauline Jones
1 Past Comfort - John Roberts
2 Ghost From The Past - Sian Davies
3 Llanberis Bomb Store Lift - Iwan Williams
HC  Llanberis Bomb Store - Iwan Williams
C The Red Chair - Sian Davies
HC Post Tea Time - John Roberts
C Suspended Rail - Mike Heller
C Shattered - John Roberts
1 Batallack - Gwenyth Davies
1 Slate truck - Pauline Jones
3 Needing Work - Pauline Jones
3 The Old Barn - John Evans

Ein Grwp Flickr  -  Our Flickr Group

CCC Flickr Banner
Blue Line1