Caernarfon Camera Club - Click for the Home Page

40 Mlynedd 1976 - 2016 40 Years    
 CLWB CAMERA   CAERNARFON   CAMERA CLUB

Rhaglen Y Clwb  2018-2019 Club Programme

2018 Medi – September  

 • 10 - Lluniau'r Haf – 3 llun gan bob aelod
    Summer Images – 3 images from each member
 • 17 - Ian O’Neill - Pobl yr India
  Ian O’Neill - The people of India
  Special Interest Group
 • 24 - Sialens PDI
  Lluniau i mewn ar gyfer y gystadleuaeth “Agored”
  PDI Challenge
  Images in for the “Open” competition

Hydref - October

 • 01 - Mannau Dirgel Caernarfon - Richard Outram
  Caernarfon's Secret Places - Richard Outram
 • 08Cystadleuaeth “Agored” - beirniad Terry Mills (CAGB; AWPF)
  “Open” competition - judge Terry Mills (CAGB; AWPF)
 • 15 - Ffotograffiaeth Symud - Laurence Crossman-Emms
  Action Photography - Laurence Crossman-Emms
  Special Interest Group
 • 20 - dydd Sadwrn - Sialens pdi NWPA, Craig y Don, Llandudno. 2.00 p.m.
  Saturday -  NWPA pdi challenge, Craig y Don, Llandudno. 2.00 p.m.
 • 22 - Disg Cystadleuaeth y PAGB 2017
   PAGB Competition Disk 2017
 • 29 - Noson Aelodau
  Members Evening
  Clwb CLIC

Tachwedd – November

 • 03 - dydd Sadwrn - Cystadleuaeth Pixels
  Ymweliad Cambrian Photography
  Pixels Competition
  Visit to Cambrian Photography
 • 05 - Noson yr Aelodau - tynnu lluniau noson Guto Ffowc
  Members' Evening - images of Guy Fawkes night
  Special Interest Group
 • 12 - Noson Aelodau
  Members Evening
 • 19 - Cynllunio gwell tirluniau - Steve Lewis
  Lluniau i mewn ar gyfer y gystadleuaeth  “Ffotograffiaeth Stryd”
  Planning better landscapes - Steve Lewis
  Images in for “Street Photography” competition
 • 26 - Ffotograffieath Teithio - Aneurin Phillips
  Travel Photography - Aneurin Phillips
  Special Interest Group
  Clwb CLIC

Rhagfyr - December

 • 03 - Cychwyn am 7.00 Cystadleuaeth ”Ffotograffiaeth Stryd” - Beirniad: Gareth Jenkins (ARPS; DPAGB; AFIAP; BPE4)
  Starting at 7.00 Competition “Street Photographyr”  - Judge: Gareth Jenkins (ARPS; DPAGB; AFIAP; BPE4
 • 10 - O Wlad yr I gyda chariad / Cheryl Hamer
  From Iceland with love - Cheryl Hamer
  Special Interest Group
  Clwb CLIC
 • 17 Newid* Cinio ‘Dolig - Dim cyfarfod yn Adeilad yr Institiwt
   Change* Christmnas Dinner - No meeting at the Institute Building
 • 24 - Dim Cyfarfod / No Meeting
 • 31 - Dim Cyfarfod / No Meeting

2019 Ionawr - January

 • 07 - Noson Aelodau
  Members Evening
 • 14 - Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt - Alan Price
  Lluniau i mewn ar gyfer y gystadleuaeth “Tirluniau Creadigol”
  Wildlife Photography - Alan Price
  Images in for the “Creative Landscapes” competition
  Special Interest Group
 • 21 - Cystadleuaeth blynyddol gyda Chlwb Camera Dwyfor - Beirniad: Phil Chadwick (yng Nghaernarfon)
  Annual competition with Dwyfor Camera Club -Judge: Phil Chadwick
  (at Caernarfon)
 • 28 - Cychwyn am 7.00 Cystadleuaeth “Tirluniau Creadigol” - Beirniad: Cheryl Hamer
  Starting at 7.00 “Creative Landscapes” Competition – Judge: Cheryl Hamer

Chwefror – February

 • 04 - Paratoi ar gyfer Salonau - Andy Polakowski
  Preparing for Salons - Andy Polakowski
 • 11Beirniadu'r Gystadleuaeth 3 ffordd ryngwladol
  Judging of the 3  way international competition
 • 18 - Noson gymdeithasol gyda Chlwb Camera Porthaethwy a Biwmares (yng Nghaernarfon)
  Social evening with Menai Bridge & Beaumaris Camera Club (at Caernarfon)
 • 25 - Cyfarfod aelodau Clwb CLIC
  Lluniau i mewn ar gyfer y cystadleuaeth “Unlliw”

  Meeting Clwb CLIC members
  Images in for the “Mono” competition

Mawrth - March

 • 04 -  Noson Aelodau
  Members Evening
  Special Interest Group
 • 06 Nos Fercher / Wednesday - Brwydr gyda Clwb Camera Dyffryn Ogwen (ym Methesda)
  Battle with Dyffryn Ogwen Camera Club (at Bethesda)
 • 11 - Cychwyn am 7.00 Cystadleuaeth “Unlliw” - Beirniad: Chris Owens
  Starting at 7.00 Competition “Mono”  - Judge: Chris Owens
 • 18 - Noson Aelodau
  Lluniau i mewn ar gyfer y cystadleuaeth “Panel”
  Members Evening
  Images in for the “Panel Competition”
 • 25 - Noson cymdeithasol gyda Chwb Camera deudraeth (yng Nghaernarfon)
  A social  evening with Deudraeth Camera Club (at Caernarfon)

Ebrill – April

 • 01 – Cystadleuaeth “Y Panel” - Beiriad: Richard Jones
  Cystadleuaeth “Natur” - Beirniad: Alan Price
  The Panel Competition - Judge: Richard Jones
  The Nature Competition - Judge: Alan Price
 • 08- Delwedd y Flwyddyn
  Image of the Year
 • 15 -Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
  Annual General Meeting

 

   Ein Grwp Flickr  -  Our Flickr Group

Tudalen Facebook y Clwb - The Club’s Facebook Page

CCC Flickr Banner
Blue Line1