Caernarfon Camera Club - Click for the Home Page
Caernafon CC logo 40th
bi-logo-blue-large-jpg

40 Mlynedd 1976 - 2016 40 Years    
 CLWB CAMERA   CAERNARFON   CAMERA CLUB
Ariennir gan y Loteri Genedlaethol trwy’r Gronfa Loteri Fawr     -     Funded by the National Lottery through the Big Lottery Fund

Rhaglen Y Clwb  2016-2017 Club Programme

2016 Medi – September  

 • 05 - Cinio Dathlu'r 40
  40th Anniversary Celebration Dinner
 • 12 - Lluniau'r Haf – 3 llun gan bob aelod
  Summer Images – 3 images from each member

  19 - Sgwrs gan Paul Kay FRPS, BSCHSEpt4
  Lecture by Paul Kay FRPS, BSCHSEpt4
  26 - Noson yr Aelodau
  Lluniau i mewn ar gyfer y gystadleuaeth “Agored”
  Members' Evening
  Images in for the “Open” competition

Hydref - October

 • 03 - Noson yr Aelodau
  Members' Evening
 • 10 - Cychwyn am 7.00 Cystadleuaeth “Agored” - Beirniad: Ronnie Williams, LRPS
  Starting at 7.00 “Open” Competition - Judge: Ronnie Williams, LRPS
 • 17 - Ffilm “Sherpa” / Film “Sherpa”
 • 24 - Lluniau'r aelodau – themau y Sialens PDI
  Members' images – PDI Challenge themes
 • 31 - Andy Polakowski - “Cerdded yn Nepal”
  Andy Polakowski - “Walking in Nepal”

Tachwedd – November

 • 05 - Sialens PDI – Craig y Don
  PDI Challenge – Craig y Don
 • 07 - Noson yr Aelodau
  Members' Evening
 • 14 - Noson ymarferol gyda  Eugene Stevens a Dan Richards
  Practical evening with Eugene Stevens and Dan Richards
 • Gwener 18eg Tachwedd - Cystadleuaeth Chwe Ffordd yn cael ei threfnu gan Glwb Biwmares a Borthaethwy ym Mangor
  Friday 18th November - Six Way Battle hosted by Beaumaris & Menai Bridge Club at Bangor
 • 21 - Noson yr Aelodau
  Lluniau i mewn ar gyfer y gystadleuaeth  “Dwr”
  Members' Evening
  Images in for “Water” competition

  28 - Philip Evans - Gwelediad ar gyfer Ffotograffiaeth
  Philip Evans – Perception for Photography

Rhagfyr - December

 • 5 - Cychwyn am 7.00 Cystadleuaeth ”Dwr” - Beirniad: Don Langford LRPS, CPAGB, APAGB
  Starting at 7.00 Competition   ”Water”  - Judge: Don Langford LRPS, CPAGB, APAGB
  12 - Sgwrs gan Tom Dodd
  Lecture by Tom Dodd
 • 19 Noson gyda Dave Flitcroft, APAGB, DPAGB, AFIAP
  An evening with Dave Flitcroft, APAGB, DPAGB, AFIAP
 • 26 - Dim Cyfarfod / No Meeting

2017 Ionawr - January

 • 02 - Dim Cyfarfod / No Meeting
 • 09 - Noson gymdeithasol hefo Clwb Biwmares a Phorthaethwy
  Social evening with Beaumaris & Menai Bridge CC
  16 - Cystadleuaeth hefo CC Dwyfor. Beirniad - Andy Polakowski
  Lluniau i mewn ar gyfer y gystadleuaeth “Pobl”
  Competition with Dwyfor CC. Judge - Andy Polakowski
  Images in for the “People” competition
  23 - Noson yr Aelodau
  Members' Evening
 • 30 - Cychwyn am 7.00 Cystadleuaeth “Pobl” - Beirniad: Arwel Roberts
  Starting at 7.00 “People” Competition – Judge: Arwel Roberts

Chwefror – February

 • 06 - Cystadleuaeth ryngwladol 3 Ffordd. Beirniad - Dave Flitcroft,  APAGB, DPAGB, AFIAP
  International 3 way Competition. Judge - Dave Flitcroft, APAGB,  DPAGB, AFIAP
 • 13 - Sgwrs gan Simon Kitchin
  Lecture by Simon Kitchin
 • 20 - Sgwrs gan Gareth Jenkins
  Lluniau i mewn ar gyfer y gystadleuaeth “Mono”
  Lecture by Gareth Jenkins
  Images in for the “Mono” competition
 • 27 - Noson yr Aelodau
  Members' Evening

Mawrth - March

 • 01 - NEWID Dyddiad Cystadleuaeth hefo CC Blaenau Ffestiniog (ym Mlaenau Ffestiniog) Beirniad: Gareth  Jenkins
  CHANGE of Date Competition with Blaenau Ffestiniog CC (at Blaenau Ffestiniog) Judge: Gareth  Jenkins
  06 - Cychwyn am 7.00 Cystadleuaeth “Mono” - Beirniad: Kevin Hirst
  Starting at 7.00 “Mono” Competition – Judge: Kevin Hirst
 • 13 - Cyfarfod wedi canslo /  Meeting cancelled
 • 20 - Noson gyda Clwb Camera Dyffryn Ogwen
  An evening with Dyffryn Ogwen Camera Club
  Images in for the “Panel Competition”
 • 27 - Noson gyda John a Linda Bell, Bpe3, Gpu1, AWPF, CPAGB,  LRPS
  An evening with John and Linda Bell, Bpe3, Gpu1, AWPF,  CPAGB, LRPS

Ebrill – April

 • 03 – NEWID Lluniau i mewn ar gyfer y “Gystadleuaeth Panel”
  CHANGE Images in for the “Panel Competition”
 • 10 - Delwedd y Flwyddyn a Phlat Natur Alan Price - Beirniad: Alan Price. Cystadleuaeth y Panel - Beirniad: Richard Jones
  Image of the Year and the Alan Price Nature Plate - Judge: Alan Price. Panel Competition - Judge: Richard Jones
 • 17 - Pasg – dim cyfarfod / Easter – no meeting
 • 24 -Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
  Annual General Meeting

Mai – May

 • 01 - Gwyl Fai – dim cyfarfod / May Day – no meeting
 • 08 - Cinio diwedd Tymor / End of season Dinner
 •  

Ein Grwp Flickr  -  Our Flickr Group

CCC Flickr Banner
Blue Line1