Caernarfon Camera Club - Click for the Home Page
Caernafon CC logo 40th
bi-logo-blue-large-jpg

40 Mlynedd 1976 - 2016 40 Years    
 CLWB CAMERA   CAERNARFON   CAMERA CLUB
Ariennir gan y Loteri Genedlaethol trwy’r Gronfa Loteri Fawr     -     Funded by the National Lottery through the Big Lottery Fund

 Water competition results HERE Open competition results HERE Calendar 2016-17 HERE February Mono Competition results HERE   January 2016 Close-up Competition results HERE December 2015 Patterns Competition results HERE  November 2015 Colour Competition results HERE    * New September 2015 Open Competition Results HERE    
* Location
Map for the Club’s meeting venue can be found at the bottom of this page.  

Croeso i Glwb Camera Caernarfon

Mae aelodaeth o’r clwb yn agored i unrhyw un sydd ‚ diddordeb mewn ffotograffiaeth beth bynnag fo lefel eu gallu, boed hynny yn ddechrau ymgodymu ‚ ‘compact’ digidol neu fod yn awyddus i gystadlu ar lefel leol, cenedlaethol neu ryngwladol. Y peth pwysicaf yw bod aelodau yn cael boddhad o dynnu lluniau ac edrych arnynt.

Mae cynnwys y rhaglen yn amrywio o sgyrsiau gan siaradwyr gw‚dd, edrych ar luniau o arddangosfeydd cenedlaethol a rhyngwladol, cystadlaethau o fewn y Clwb ac yn erbyn clybiau eraill i weithdai lle ceir cymorth  ac arweiniad a chyfle i ddangos eich gwaith mewn awrgylch gefnogol ymysg ffrindiau.

Yn ystod misoedd yr haf trefnir teithiau lleol gan y clwb i fannau diddorol i ffotograffwyr.

* Mae’r Clwb yn cyfarfod bob nos Lun  am 7.30pm yn Adeilad yr Institiwt, Allt y Pafiliwn, Caernarfon o ddechrau Medi hyd at diwedd mis Ebrill. om.
Cysylltch trwy EBOST
I ddarganfod y man cyfarfod, neu i gael map ar gyfer printio cliciwch ar y map isod.  Ar gyfer Llyw Lloeren, defnyddiwch y cod post:

Welcome to Caernarfon Camera Club

Membership of the Club is open to all who have an interest in photography whatever their level of expertise, may it be beginning to get to terms with a digital compact or being eager to enter and compete in competitions at local, national or international level. Most importantly we want members to enjoy taking and looking at photographs.

The programme is varied and includes talks from visiting speakers, seeing photographs from national and international exhibitions, internal and external club competitions, workshops in which help and advice is available and an opportunity to show and discuss one’s own work in a supportive environment amongst friends.

During the summer months club outings to local areas of photographic interest are organised.

* The club meets every Monday evening at 7:30pm at the Institute Building, Pavilion Hill, Caernarfon, from the beginning of September until the end of April. However,
Contact us by EMAIL
To discover where we meet and to obtain a printable map, click on the map below.  For Sat Nav, use the postcode:

 

Our Co-ordinates for Sat-Nav

Cod Post
Postcode
LL55 1AT

bi-logo-pink-large-jpg
facebook-logo 2
Blue Line

   Ein Grwp Flickr  -  Our Flickr Group

Tudalen Facebook y Clwb - The Club’s Facebook Page

CCC Flickr Banner
Blue Line1