Caernarfon Camera Club - Click for the Home Page
Caernafon CC logo 40th
bi-logo-blue-large-jpg

40 Mlynedd 1976 - 2016 40 Years    
 CLWB CAMERA   CAERNARFON   CAMERA CLUB
Ariennir gan y Loteri Genedlaethol trwy’r Gronfa Loteri Fawr     -     Funded by the National Lottery through the Big Lottery Fund

Croeso Cynnes i Bawb! - A Warm Welcome For Everyone!

Mae’r Clwb yn cyfarfod bob nos Lun am 7.30
yn Adeilad yr Institiwt, Caernarfon
 o ganol mis Medi hyd at ddiwedd mis Ebrill.

The Club meets every Monday evening at 7.30
at the Institute Building, Caernarfon
from mid September until the end of April.

Ffioedd  Aelodaeth - Membership Fees

  • Unigolyn - Individual 25.00
  • Person Ifanc (o dan 21) - Young Person (under 21)  Am Ddim / Free

I lawr-lwytho ffurflen aelodaeth, cliciwch ar yr logo isod

To downlaod an application form, click on the logo below

Fersiwn
MS Word
Version

Click for an Application Form
Moel Eilio
Click for an Application Form

Fersiwn
PDF
Version

Sunset

Ein Grwp Flickr  -  Our Flickr Group

CCC Flickr Banner
Blue Line1