Caernarfon Camera Club - Click for the Home Page
Caernafon CC logo 40th
bi-logo-blue-large-jpg

40 Mlynedd 1976 - 2016 40 Years    
 CLWB CAMERA   CAERNARFON   CAMERA CLUB
Ariennir gan y Loteri Genedlaethol trwy’r Gronfa Loteri Fawr     -     Funded by the National Lottery through the Big Lottery Fund

Rhai o’r aelodau aeth ar drip y Clwb i Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis  -
Some of those who went on the Club Outing to the National Slate Museum, Llanberis  11.03.2012

Refreshments en route!  Brinley, Val, Liz, Paul, Ken, Arwel, Albert, Sian

Trip y Clwb i Artist’s Wood ger Betws Y Coed - A Club Outing to Artist’s Wood near Betws Y Coed
13.11.2011

Artist's Wood November 2011 - L to R: John, Brinley, Pete, Tom, Arwel, Mike, Sian

Friends from the Netherlands touring Dinorwig Quarries with Club members - September 2011

Camera Club International Meet!
Cwm Idwal 2010 meet
Nigel Day in Australia
Aber Falls 2010 meet  L to R: Martin, Faye, Ken, Paul, Sian

Ein Grwp Flickr  -  Our Flickr Group

CCC Flickr Banner
Blue Line1